ตรวจสอบ MD5 Client เกม X-SHOT
ชื่อไฟล์ MD5

Full Download (XSHOT_2.1.6.726.rar)

EEAF053D89D41C2247FD31DD9C117E19

Full Download (MATOnline_2.1.6.726.exe)

EF95D4A7D81BCA016F546303619B8B89

Full Download (data.7z.001)

F84E89C865130A51BCBB62CB47B8EC74

Full Download (data.7z.002)

58D9438A044C0882A95DB91C3A63485B

Full Download (data.7z.003)

D8C61B8400A110D8332596FF62A87205

Part 01 (XSHOT_2.1.6.620.part01.exe)

32CD528C5D02A2325010D9A414BBEF5D

Part 02 (XSHOT_2.1.6.620.part02.rar)

6BA556E5A23F755717387A95735FF24F

Part 03 (XSHOT_2.1.6.620.part03.rar)

F6B7A29A96DD6F89EEC55292FB4D5D3F

Part 04 (XSHOT_2.1.6.620.part04.rar)

406B87CAE895EB01F1D503F1237FB7D9

Part 05 (XSHOT_2.1.6.620.part05.rar)

C20213DDD138F5EE10703DF8F6258621

Part 06 (XSHOT_2.1.6.620.part06.rar)

B1C2A12F94EB8DDC6176108ABB98D9C9

Part 07 (XSHOT_2.1.6.620.part07.rar)

88493D66AF0DBB920EB0AC7D8BEE2890

Part 08 (XSHOT_2.1.6.620.part08.rar)

EC39469DD6A440A8D3C0FE72626073E3

Part 09 (XSHOT_2.1.6.620.part09.rar)

6A4D2149FA7FE1C95CA913E44247F3B9

Part 10 (XSHOT_2.1.6.620.part10.rar)

927045F243CBE93249D41B03340CDD1A